1&UConsult special assignments

Welkom,

Industriële investeerders vinden hier praktische hulp bij:

1&UConsult special assignments, kortweg 1&U: een niet alledaagse consultant voor deskundig advies of die namens u optreedt voor effectieve interactie tussen partijen met het oog op meetbare resultaten, multidisciplinair, internationaal en intercultureel.

Bij investeringsbeslissingen bestrijken kansen en bedreigingen een breed spectrum. Om private en publieke investeerders te assisteren overbrugt 1&U de afstand tussen techniek, wetten en regels, karakters, instellingen en organisaties.

1&U adviseert, stand alone of met een groep onafhankelijke deskundigen, afhankelijk van de aard en de complexiteit van de opdracht. Desgewenst treedt 1&U actief op namens u als investeerder bij het ondersteunen van de processen die de investering bevorderen zoals het coördineren van de vergunningen of het ondersteunen van projectleiders.

Zoekt u als investeerder meer zekerheid bij te nemen beslissingen dan kan 1&U u bijstaan met het toetsen en doorlichten van gepresenteerde plannen; deskundig en onafhankelijk met het oog op succes.

Mochten zaken onverhoopt niet lopen zoals u gewenst of verwacht had, dan kan 1&U tussen partijen bemiddelen bij het vinden van logische oplossingen tegen de minst mogelijke schade.

© 1&UConsult special assignments (klik voor een vergroting)


1&UConsult special assignments English1&UConsult special assignments Nederlands
Rookgasreiniging Afvalverbranding ROTEB Rotterdam Eemshaven RWE, NUON en ELT projecten in vogelvlucht Testheien met geluidswerende mantel Gondelmontage windturbine Chinese delegatie naar het ECN testpark, Wieringermeer Autoriteitenoverleg vergunningen Fundatie heiblok voor windturbines Fundación La Caixa Madrid Direct drive windturbine
Visualisatie lay out Jacaranda project Inaugurele reden Commissaris van de Koningin Max van den Berg
Ingezogen juveniele vis op bandzeef